Misteri Lucifer, Malaikat Yang Di Kutuk Oleh TuhanMisteri Lucifer, Malaikat Yang Di Kutuk Oleh Tuhan [ www.BlogApaAja.com ]

banyak orang bertanya siapakah lucifer dalam islam? Pada agama kristen dikenal sosok Lucifer yang merupakan seorang malaikat yg dibuang dari surga karna tidak mau bersujud kepada Adam, siapakah sosok ini dalam Islam? ini adalah yang paling mendekati.akan di bahas pula tentang kenapa wujud iblis dalam agama kristen itu berupa kambing,semoga membantu

Allah bertanya pada Azazel,"Mengapa kau enggan bersujud pada Adam?",

Azazel menjawab,"Tiada yang patut kuagungkan selain Diri-Mu".

Allah bertanya balik,"Kendati kau akan menerima kutukan-Ku?".

Azazel menjawab,"Tidak mengapa, karena hasrat hatiku tak sudi condong pada yang lain. Hamba hanyalah seorang pecinta".

Kemudian Azazel bersyair:

"Kendati Kau membakarku dengan Api Suci-Mu yang menyala-nyala untuk selamanya

aku tak akan pernah sudi tunduk pada kesadaran ego (manusiawi)

pernyataanku berasal dari hati yang tulus

dalam Cinta aku berjaya, bagaimana tidak?"
Azazel melanjutkan syairnya:

"Sesungguhnya tiada jarak yang memisahkan Dikau denganku

ketika tujuan tercapai

kedekatan dan jarak adalah satu

kendati aku ditinggal menderita

keadaan itu akan menjadi karibku

jika Kasih itu satu, bagaimana kita bisa berpisah?

dalam kemurnian yang mutlak, Diri-Mu kuagungkan

bagi seorang hamba dengan hati yang benar

bagaimana dia menyembah sesuatu selain Dikau?".

Ribuan kali, Allah memerintahkan Azazel supaya bersujud, bersujud!,

tetapi dia tetap enggan, Dan bersyair lagi:

"Ya Allah, segala sesuatu termasuk diriku ini adalah milik-Mu

Kau telah memberikanku pilihan

namun Kau telah menentukan pilihan-Mu bagiku

jika Kau melarangku dari bersujud, Kau adalah Pelarang

jika aku salah paham, jangan Kau tinggalkan daku

Jika Kau menginginkanku bersujud dihadapannya, hamba patuh

namun tak seorangpun lebih mengetahui tentang Maksud-Mu selain Nuraniku ini"

Atas penolakannya, Allah menganugerahkan "A highest gift" pada Azazel berupa kutukan dan penderitaan. Dengan legowo, tanpa bertanya lagi, tanpa mengeluh, ia menerima Anugerah-Nya yang Tertinggi, sekaligus terberat.

Sang Kekasih bertanya (Allah)," Tidakkah kau menolak Anugerah-Ku?".

Azazel, sang pencinta sejati menjawab,

"Dalam Cinta di sana ada penderitaan

di sana pula ada kesetiaan

dengan begitu, seorang pencinta menjadi sepenuhnya matang

berkat kelembutan dan keadilan Sang Kekasih." Klaim Azazel yang mengatakan bahwa ia terbuat dari api dan Adam dari tanah, sehingga ia enggan bersujud, sangat simbolik.

"Azz=C3=AEl (Bahasa Arab: =D8=B9=D8=B2=D8=A7=D8=B2=D9=84, Inggris: Azazel, Izazil) adalah nama asli dari Iblis yang merupakan pemimpin kelompok Syaitan. Menurut legenda bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azz=C3=AEl pernah menjadi Imam para Malaikat atau Sayyid al-Malaikat (Penghulu para Malaikat),[1][2] Khazin al-Jannah (Bendaharawan Surga) dan Abu al-Jan (Bapak para Jin).[3]

Etimologi

Azz=C3=AEl terdiri atas al-"azz yang berarti "hamba" dan al-=C3=AEl yang berarti "Allah" . Kata al-"azz berasal dari al-"izzah yang berarti kebanggaan atau kesombongan. atau dapat diartikan sebagai mahluk yang membawa kesombongannya milik Allah Dinamakan demikian karena ia tercipta dari api. Kata al-"azz (=D8=A7=D9=84=D8=B9=D8=B2=D8=A7=D8=B2) terdiri dari empat huruf, yaitu huruf "ain, z, alif, dan z yang kedua. Masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang iblis, karena setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya.

Dari huruf "ain muncul kata "ulluw "kesombongan", dari huruf z muncul kata zuhwu "sikap takabur", dari huruf alif muncul kata ib" "pembangkangan" dan istikbr "sifat angkuh". Kesombongan, sikap takabur, pembangkangan, dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang dimiliki iblis. Inilah tafsir nama asli iblis yaitu Azz=C3=AEl.

Julukan Azz=C3=AEl

Azz=C3=AEl sangat banyak memiliki julukan, seperti Sayidul Malaikat dan Khazinul Jannah.

Di setiap langit ia memiliki julukan yang sangat bagus,adalah :

Langit Pertama (ar-Rafii"ah)

al-Abid ahli ibadah,

Dia akan akan selalu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menggoda manusia agar tersesat dari jalan-Nya.

Langit Kedua (al-Maa"uun)

ar-Raki ahli ruku,

Dia mempunyai kaidah-kaidah atau tata cara yang pasti dan tertata rapih serta sistematis dalam menyesatkan seluruh umat manusia.

Langit Ketiga (al-Maziinah)

as-Saajid ahli sujud,

dia tidak akan pernah berpaling dan menyerah dari menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia.

Langit Keempat (az-Zahirah)

al-Khaasyi selalu merendah dan takluk kepada Allah,

dia juga sangat menghinakan serta merendahkan manusia yang dapat tergoda oleh bujuk rayuannya.

Langit Kelima (al-Muniirah)

al-Qaanit selalu ta"at

dia tidak akan pernah malas untuk menyesatkan dan menggoda seluruh umat manusia

Langit Keenam (al-Khaliishah)

al-Mujtahid bersungguh-sungguh dalam beribadah,

Dia akan senantasa bekerja dan berusaha untuk menyesatkan seluruh umat manusia

Langit Ketujuh (al-Ajiibah)

az-Zahid sederhana

Dalam menggoda umat manusia dia menggunakan sarana dan prasarana kehidupan demi mencapai tujuannya dalam menyesatkan seluruh umat manusia

Wujud Azz=C3=AEl

Sebelum Penciptaan Adam

Sebelum dilaknat oleh Allah, Azz=C3=AEl memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai empat sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggan para malaikat dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyyuun dan masih banyak lagi.

Setelah Penciptaan Adam

Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak tujuh helai.

Penangguhan Umur Azz=C3=AEl
Azz=C3=AEl diberi umur hingga hari akhir kiamat. Dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka Jahannam kelak.

Permintaan Azz=C3=AEl kepada Allah:

" Berkata iblis: Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan.(Al-Hijr, 15:36) "

Lalu Allah menjawab:

" Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.(Shaad, 38)

Follow On Twitter